Kundkategorier

Från stort till smått

Vi har ett brett kundfokus och jobbar oftast med totala-ansvaret för en byggplats. Det innebär att vi inom företaget har en bred kompetens och ett nära samarbete med specialleverantörer. Vi utför uppdrag i de flesta områden inom bygg.

Offentlig sektor

Vi utför både serviceärenden, tillbyggnation och kompletteringar för den offentliga sektorn i vårt närområde.

Industri och näringsverksamheter

I takt med att vår region växer får vi många uppdrag från det lokala näringslivet. Det kan handla om allt från om- och tillbyggnad av restauranger till resning av nya industrilokaler. 

Privat sektor

Tack vare vår erfarenhet och målmedvetenhet när det kommer till leverans har vi många återkommande privatpersoner som vill ha byggtekniska uppdrag utförda. Allt från en enkel trall till ett helt nytt hem.