Tak restaurering
Tak restaurering

Ett trevligt par vi fått privilegiet att hjälpa restaurera en Lada samt Gårdshus med Vittinge enkupigt lertegel.